Home

Training

Nieuws

Steunen

Links

Contact

Werkwijze


Werkvormen


Ouders


HondenSchapen drijven


Koken


Kosten


Werkwijze

De training begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt met ouders en eventueel met de jongere gekeken of de training geschikt is en leggen we de doelen en duur van de training vast.

De training duurt zes tot acht weken met wekelijks een trainingsduur van twee uur. Halverwege de training vindt een gesprek  plaats om de doelen eventueel aan te passen. Tot slot is er na de training een evaluatie.

Werkvormen

We trainen binnen en buiten met een op maat gemaakt programma, met motiverende activiteiten met dieren of tijdens het koken en met vaste structuren. Er is veel afwisseling van locaties en activiteiten. De training is een kortdurende interventie volgens de principes van het oplossingsgericht werken. Generalisatie van het geleerde naar andere locaties en andere personen is een belangrijk onderdeel van de training.

Doelen kunnen sterk variŽren, afhankelijk van wat nodig en mogelijk is. Er wordt gebruikgemaakt van onder andere:

- communicatietraining (basis communicatie, sociale vaardigheden,  zelfvertrouwen)
- logopedie (communicatie, verstaanbaarheid)
- ‘Rots en Water-training' (fysieke weerbaarheidstraining)

Ouders

Goede samenwerking met ouders en verzorgers heeft een positieve invloed op de resultaten van de training. Bij de behandeling worden de ouders betrokken, maar ook leerkrachten of begeleiders (systemisch). Na iedere training volgt een gesprek met de ouders en de therapeut, om de training te bespreken en samen naar manieren te zoeken om het kind vooruit te helpen. Hierbij kunnen ook andere hulpverleners aanwezig zijn. De gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de training. Zo wordt de link gelegd tussen de trainingen en de thuis- en schoolsituatie.

Honden

Honden zijn sociale dieren die graag contact willen. Ze zijn werklustig en spiegelen het gedrag van degene met wie ze werken. Ze reageren op lichaamstaal en oordelen niet. Kinderen zien direct welke invloed hun gedrag heeft op de hond. De reactie van de hond is de beloning voor het goede gedrag. 

Er wordt afwisselend met verschillende honden gewerkt.
 
Schapendrijven

Als het weer het toelaat, wordt er met de Drentse heideschapen gedreven in het weiland door de honden die daarin getraind zijn. Schapen zijn sociale kuddedieren en volgen elkaar. Dat betekent niet dat het drijven van een kudde makkelijk is. Daar is samenwerking en goede communicatie voor nodig tussen hond en trainer.

Door samen te drijven, worden snel de sterke en zwakke punten duidelijk. Het is een originele manier om samenwerken, communiceren, plannen en  besluiten nemen te oefenen. Hierbij is respect, vertrouwen en veiligheid nodig. Alles op eigen niveau.


Koken

Koken is een gestructureerde activiteit, waarbij stapsgewijs gewerkt wordt. Er kan individueel en in kleine groepen getraind worden. Het geeft een positieve ervaring waarbij het kind of de jongere trots kan zijn op wat is gemaakt en het zelfvertrouwen wordt vergroot. Door naast elkaar en niet tegen over elkaar een gesprek te voeren, is oogcontact niet direct nodig, wat minder bedreigend voelt.

Door bezig te zijn met je handen, wordt je rustiger in je hoofd. Oorzaak en gevolg worden goed zichtbaar. Aanwijzingen kunnen mondeling, schriftelijk, via picto’s of via foto’s gegeven worden.

High tea, pizza, versierde taarten en een gebakken ei zijn voorbeelden van gerechten die gemaakt kunnen worden. Mogelijke activiteiten die tijdens de training gedaan worden, zijn: het klaarzetten van materialen, boodschappen doen, recept leren lezen, kijken, stap voor stap leren werken, proeven, voelen en verschillende soorten voedsel eten.

Kosten

De training is op maat gemaakt; de kosten variŽren met de samenstelling van de training en zijn op aanvraag.
trainingNangi


honden


JumpingLuna

SchapenDrijven

© 2013 Stichting Step KvK-nummer 57513422
Webdesign: Stichting Step